V1999-69 – Sparebankkort AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.10.1999

Sparebankkort AS’s dispensasjon fra forskrifter etter prisloven oppheves, da virksomheten avvikles.