V2007-16 – Spis Norge AS ilegges overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2007

Spis Norge AS ilegges et overtredelsesgebyr på 85 000 – åttifemtusen – kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av deler av virksomhetene i Slaktehuset Eidsmo Dullum AS, Midt-Norge Slakteri AS og Norsk Spekemat AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.