V2000-144 – Starco Team

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2000

En sammenslutning av seks importører som samarbeider om distribusjon og markedsføring av forskjellige bil-, motorsykkel- og traktordekk, søkte om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet vil ha liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt.