V1999-83 – Statens forvaltningstjeneste

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.11.1999

Statens forvaltningstjeneste har inngått rammeavtaler med Esso Norge, Norske Shell, Hydro Texaco og Statoil Norge om leveranser av oljeprodukter levert i bulk samt bensin og diesel fra pumpe i tillegg til smøremidler. Det ble søkt om dispensasjon fra konkurranseloven slik at oljeselskapene kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om faste rabatter og minimumsrabatter på oljeprodukter som omfattes av avtaler inngått med Statens forvaltningstjeneste. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet om leveranser av oljeprodukter i bulk forsterker konkurransen i markedet, og at samarbeidet om leveranser av bensin og diesel samt smøremidler er av liten konkurransemessig betydning. Dispensasjon kunne derfor gis.