V2001-13 – Statens forvaltningstjeneste

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.02.2001

En rekke leverandører av kopieringsutstyr, papir og rekvisita, nett- og verdiøkende tjenester, telefoniprodukter og supplerende tjenester, samt dataprodukter og supplerende tjenester, innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd, slik at de kan inngå rammeavtaler med Statens forvaltningstjeneste. Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til de ulike avtaleperiodenes utløp, henholdsvis 31. desember 2001 og 30. november 2002.