V2000-10 – Statens forvaltningstjeneste

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.1999

Statens forvaltningstjeneste har inngått leveringsavtaler med en rekke leverandører innenfor kontormøbler, kopieringsutstyr, papir og rekvisita, kontor- og datarekvisita og motorkjøretøyer. Disse avtalene innebærer at selskapene vil binde prisene til sine videreforhandlere når de selger varer i henhold til avtalene som er inngått med Statens forvaltningstjeneste. Dette er i strid med konkurranselovens forbud mot prissamarbeid. De forskjellige leverandørene har fått dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at de kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om bindende videresalgspriser som omfattes av avtaler inngått med Statens forvaltningstjeneste.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 4. januar 2000 der Statens forvaltningstjeneste på vegne av sine leverandører søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd for sentrale rammeavtaler inngått med leverandører. Videre viser tilsynet til telefonsamtaler i forbindelse med søknaden den 11. og 12. januar 2000.