V2001-40 – Statoil Detaljhandel AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.04.2001

Statoil Detaljhandel AS søkte om dispensasjon til å fastsette maksimalpriser og inngå avtaler om rabattdeling med sine forhandlere ved salg av drivstoff. Fastsetting av maksimalpriser og avtaler om rabattdeling ble antatt å kunne forsterke priskonkurransen i detaljmarkedet for drivstoff, og dispensasjon ble gitt, med varighet frem til 1. mai 2006.