V2009-13 – Staur Invest AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.2009

Staur Invest AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25.000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med salg av 50 prosent av aksjene i Staur Foods AS og derigjennom opprettelsen av et fellesforetak.