V2001-16 – Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.02.2001

Maskinentreprenørene Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 første ledd til å samarbeide om anbud som er for store til at den enkelte bedrift kan påta seg dem alene. Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til 1. mars 2006.