V2000-58 – Stjernekylling AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.06.2000

Deltakerne i Stjernekylling AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å fastsette felles priser. Videre gis de dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling i konkurranseloven, slik at de kan fordele andelene av salget gjennom salgskvoter.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 23. desember 1999 hvor De på vegne av Trønderkylling AS og Jærkylling AS søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid og markedsdeling i forbindelse med etablering av Stjernekylling AS.