V2000-114 – Tamro Distribusjon AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.2000

Konkurransetilsynet har pålagt Tamro Distribusjon AS meldeplikt etter konkurranseloven. Dette innebærer at Tamro Distribusjon AS innen 15 dager etter utgangen av hvert kvartal må sende inn opplysninger om selskapets omsetning av legemidler og handelsvarer i siste kvartal og hvilken markedsandel selskapet har i forhold til samlet omsetning av disse varene. Meldeplikten er begrunnet ut fra at Tamro Distribusjon AS vil kunne få en relativt sterk markedsstilling som følge av den eiermessige integrasjonen med Apokjeden AS og avtaler som er inngått mellom selskapene. Tilsynet har derfor funnet det nødvendig å føre et nært tilsyn med blant annet utviklingen i selskapets omsetning og markedsandel. Meldeplikten er foreløpig gitt varighet frem til utgangen av 2001.