V2000-08 – Taxi Sørlandet AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.2000

Taxi Sørlandet AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan gi felles pristilbud, føre felles prisforhandlinger om og avtale felles priser på skolebarntransport, syketransport og TT-kjøring på oppdrag som avtales med Vest-Agder fylkeskommune, samt delta i anbudskonkurranser om tilsvarende transportavtaler på vegne av de løyvehavere som er aksjonærer i selskapet.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 22. november 1999 hvor De på vegne Taxi Sørlandet AS (TS) søker om dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid i konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2, slik at TS på vegne av sine eiere kan inngi felles prisstilbud og forhandle med Vest-Agder fylkeskommune om priser på offentlig betalt drosjetransport. Videre vises det til Deres telefaks av 10. januar 2000 der det anmodes om at det eventuelt innvilges en midlertidig dispensasjon gjeldende for 2000. Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at organiseringen gjennom TS vil gi effektivitetsgevinster både for den enkelte drosjeeier og for fylkeskommunen, som kan forholde seg til en organisasjon i stedet for en rekke mindre