V2006-20 – TeleComputing ASA – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2006

TeleComputing ASA ilegges et overtredelsesgebyr på 35 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av IT Broker AS.