V1999-58 – Telemark Gullsmedlaug.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.09.1999

Telemark Gullsmedlaug søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid for perioden 27.09.99 til 21.11.99, slik at medlemmene i lauget kunne gjennomføre en tilbudskampanje i forbindelse med laugets 90-års jubileum. Søknaden er innvilget da Konkurransetilsynet mener at samarbeidet har liten konkurransemessig betydning.