V2005-6 – Telenor Telecom Solutions AS – Tiscali AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.2005

Konkurransetilsynet tillater Telenors oppkjøp av internettleverandøren Tiscali på visse vilkår. Tilsynet mener at konkurransen i markedet er begrenset, men godtar kjøpet mot at Telenor selger Tiscalis kundebase for oppringt internett. Telenor har i tillegg gitt klare og skriftlige forsikringer om at selskapet ikke vil foreta erverv av tilsvarende virksomhet som Tiscali i en periode på to år fra vedtakets dato.