V2008-19 – V2008-19 Tertnes Holding AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.11.2008

Tertnes Holding AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 – tjuefemtusen – kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av 75 prosent av aksjene i Vitek AS