V2006-518 – Tess Øst AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2006

Tess Øst AS ilegges et overtredelsesgebyr på 35 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Norling Maskinforretning AS.