V1998-08 – TFS Nordisk Energi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.1998

TFS Nordisk Energi ble stiftet 18. desember 1997, og skrev 19. desember under en kjøpsavtale med Nordisk Kraftmegling om kjøp av virksomheten i Nordisk Kraftmegling. TFS Nordisk Energi og Nordisk Kraftmegling, inkludert dets aksjeeiere, innvilges dispensasjon til å avtale markedsdeling i form av at Nordisk Kraftmegling og dets aksjeeiere forplikter seg til ikke å sette seg i en konkurransesituasjon i forhold til TFS Nordisk Energi.