V2004-33 – Ticketmaster New Venture Holding II AB/Ticnet AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.11.2004

Konkurransetilsynet setter vilkår for at Ticketmaster får kjøpe Ticnet AS. Ticketmaster eier fra før Billettservice AS, og det nye selskapet blir en stor aktør på markedet for forhåndssalg av billetter til kultur- og sportsarrangementer. Vilkårene er satt for å avhjelpe problemene dette kan skape for konkurransen.