V2011-4 – Tine SA – Avslag på anmoding om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør, § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2011

Klagen gjelder mulig forretningsnektelse fra Tine BA (”Tine”). Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken.