V2001-81 – Tømmertransportørgruppen ved Anders Mørland

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.09.2001

Tømmertransportørgruppen ved Anders Mørland er gitt dispensasjon til å samarbeide om priser og føre felles prisforhandlinger om tømmertransport og til å fastsette geografisk områdeinndeling mellom søkerne i utførelsen av tømmertransporten.