V1999-88 – Omgjøring etter forvaltningsloven § 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet – ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 35

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.1999

Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.