V2000-17 – Tostrup Trading Ltd. AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.2000

Diamantstudio-kjeden gis dispensasjon slik at Tostrup Trading Ltd. AS kan fastsette bindende maksimale utsalgspriser i forbindelse med sentrale markedsføringsaktiviteter to ganger i året. H.Gams – Haugsøen AS, H.G. Haugsøen AS Lagunen, AS Theodor Olsen Eftf, Oasen AS Th. Olsen Eftf, og Arken AS Th. Olsen Eftf. gis dispensasjon slik at disse kan samarbeide om bindende maksimale utsalgspriser ved lokale markedsføringsaktiviteter. E. Christophersen AS i Sandnes, E. Christophersen i Bryne, Norgull AS i Sandnes, Gullkilden – L. Andersen AS i Stavanger, Lauritz Andersen i Stavanger og Kvadrat i Sandnes gis dispensasjon slik at disse kan samarbeide om bindende maksimale utsalgspriser ved lokale markedsføringsaktiviteter. Denne dispensasjonen erstatter tidligere gitt dispensasjon til E. Christophersen AS i Sandnes, E. Christophersen i Bryne, Norgull AS i Sandnes, Gullkilden – L. Andersen AS i Stavanger og Lauritz Andersen i Stavanger. Dispensasjonen gis varighet til 15. mars 2005.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 16. september 1999 hvor De på vegne av Tostrup Trading Ltd. AS søker om dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 for samarbeid om prissetting ved felles markedsføringstiltak. For øvrig vises det til senere telefonsamtaler.