A1999-02 – Transport av massevirke

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.03.1999

Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å gripe inn mot Norske Skog Supply AS’ ordning for transportavdrag ved kjøp av massevirke. Ordningen innebærer at skogeiere får et fratrekk i virkesprisen som øker med økende transportkostnader, og at virkesprisen hver skogeier står overfor er fastsatt med bakgrunn i de reelle kostnader ved å transportere denne leverandørens virke fra skog til fabrikk. Hver skogeier får således en virkespris som gjenspeiler virkets verdi for kjøper. Tilsynet har videre ikke funnet grunnlag for en nærmere vurdering av skogeierforeningenes eventuelle transportutjevning mellom foreningens medlemmer.