V2001-49 – Trenor-Gruppen AS – dispensasjon til markedsdeling

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. § 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.05.2001

Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket AS, Rana Trevarefabrikk AS og Johs. Monsen Snekkerfabrikk AS. Eierne produserer henholdsvis dører, funksjonsvinduer (det vil si vinduer som kan åpnes) og supplerende fastvinduer (det vil si vinduer som ikke kan åpnes). Trenor-Gruppen AS søkte om å få fornyet sin dispensasjon fra 1994 til prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling. Samarbeidet ble ansett å ha liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt frem til 1. juni 2006. Det ble lagt til grunn at partene ikke samarbeidet om priser og anbud, så den nye dispensasjonen omfatter kun markedsdeling.