V2000-25 – TRESAM

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2000

Medlemmene i sagbruksamarbeidet TRESAM søkte om dispensasjon til å samarbeide om priser, særlig ved anbud, i strid med konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning ettersom den samlede markedsandelen til medlemmene av TRESAM er liten, og dispensasjon ble innvilget.

Vi viser til Deres brev av 16. desember 1999 der det søkes om dispensasjon til prissamarbeid mellom selskapene Kirkenesvaag Sagbruk & Høvleri AS (Kirkenesvaag), Innbryns Sagbruk & Høvleri AS (Innbryns), Trones Bruk AS (Trones), Bruvoll Sag og Høvleri AL (Bruvoll) og Haslestad Bruk AS (Haslestad). Konkurransetilsynet har tidligere gitt dispensasjon til et samarbeid som også omfattet Lunner Allmenning. Denne dispensasjonen omfattet imidlertid ikke Kirkenesvaag, Innbryn eller Haslestad.

Tre av bedriftene i samarbeidet har etablert et felles eierselskap, Inn Tre AS. Dette selskapet eier 100% av selskapene Kirkenesvaag, Innbryn og Trones. Ettersom disse selskapene har separat administrasjon og deltar selvstendig i prissamarbeidet, anses de som adskilte enheter i relasjon til konkurranseloven.

Kirkenesvaag, Innbryn, Trones, Bruvoll og Haslestad samarbeider under profileringsnavnet TRESAM. Under dette navnet skal partene samarbeide om markedsføring, tilbud og levering av trelast til de største byggevarekjedene i Norge.