V2001-83 – Troms TAxi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.09.2001

Troms Taxi AS er gitt dispensasjon for å inngå prisforhandlinger og inngi felles anbud på vegne av drosjenæringen i Troms med Troms Fylkestrygdekontor om offentlig transport.