V1999-16 – Trøndelag Travtrenerforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.03.1999

Konkurransetilsynet kan dispensere fra forbudene i konkurranseloven dersom konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller det foreligger særlige hensyn. I dette tilfellet er ingen av kriteriene oppfylt. Tilsynet har derfor fattet vedtak om at Trøndelag Travtrenerforenings søknad om dispensasjon fra konkurranseloven for å fastsette veiledende priser for en del ytelser forbundet med medlemmenes virksomhet ved Leangen Travbane, avslås.