V2016-6 – Umoe Restaurants AS – Dolly Dimple’s Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.09.2016

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Umoe Restaurants AS og Dolly Dimple`s AS. 

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen nasjonalt i restaurantmarkedet og i take-away-markedet, samt i 20 lokale markeder.