V2000-30 – «Harstadpakken» – dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1, tre hoteller i Harstad

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.03.2000

Tre hoteller i Harstad, Viking Nordic Hotel AS, Grand Nordic Hotel AS og Quality Arcticus Hotel AS, gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å samarbeide med om pris på «Harstadpakken».

Konkurransetilsynet viser til sitt brev av 27. mai 1999 til Viking Nordic Hotel AS om prissamarbeidet mellom Viking Nordic Hotel AS, Grand Nordic Hotel AS og Inter Nor Hotel Arcticus AS som er markedsført under navnet «Harstadpakken». Sistnevnte hotell har i ettertid skiftet navn til Quality Arcticus Hotel AS. Tilsynet viser også til Harstad og Omland Arrangement AS’ (HOA) brev av 23. juli 1999 hvor HOA søker om dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranse-loven (krrl.) § 3-1 på vegne av de tre hotellene og til HOAs brev av 8. februar 2000 med supplerende opplysninger. En viser også til flere telefonsamtaler om saken.

De samarbeidende hotellene markedsfører et felles produkt, «Harstadpakken», til en pris av kr 835,-. «Harstadpakken» består av en hotellovernatting, en to-retters middag, frokost og en kultur-opplevelse i Harstad Kulturhus. Kundene velger selv hvilket hotell de ønsker å overnatte på ved kjøp av tilbudet.