v2002-26 – Vedtak om inngrep mot Statkraft Holding AS’ erverv av 45,525 prosent av aksjene i Agder Energi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.03.2002

Var dette nyttig?