V2002-47 – Norske Fotterapeuters Forbund – konkurranseloven § 3-9 jf. §§ 3-4 jf. 3-1 – avslag på søknad om dispensasjon for å kunne fastsette veiledende minstepris

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 3-9 jf. §§ 3-4 jf. 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.06.2002