V2002-56 – Union føreropplæring, Kristiansand – konkurranseloven § 3-9 bokstav b) jf. §§ 3-1 første ledd og 3-3 første ledd. Dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling mellom deltakerne i kontorfellesskapet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 3-9 bokstav b) jf. §§ 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2002