V2002-60 – Visa Norge AS – konkurranseloven § 3-9, jf. § 3-1 – Midlertidig dispensasjon for ikke-diskrimineringsklausul i avtaler med brukersteder om bruk av kort ved betaling

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 3-9, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.07.2002