V2002-62 – Vedtak om inngrep mot Statkraft Holding AS’ erverv av 100 prosent av aksjene i Trondheim Energiverk AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.07.2002

Var dette nyttig?