V2013-6 – NorgesGruppen ASA – ICA Norge AS – midlertidig pålegg om opphør etter konkurranseloven § 12 fjerde ledd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 12 fjerde ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.04.2013

Konkurransetilsynet fattet den 19. april 2013 vedtak hvor ICA AS og NorgesGruppen ASA ble pålagt midlertidig å bringe implementeringen av samarbeidsavtalen datert 14. januar 2013 til opphør.

Bakgrunnen for at det ble ilagt midlertidig vedtak, var at Konkurransetilsynet på dette tidspunktet vurderte om samarbeidsavtalen mellom partene kunne være i strid med konkurranseloven § 10.