V2015-28 – Arro Elektro AS / Arro Holding AS – Caverion Norge AS / Caverion Oyj – Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS – ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29, jf. § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.04.2015

Konkurransetilsynet fattet 28. april 2015 vedtak der Caverion Norge AS / Caverion Oyj, Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS og Arro Elektro AS/Arro Holding AS ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid.

Caverion Norge AS / Caverion Oyj fikk innvilget delvis lempning og gebyret ble redusert fra 2,40 millioner kroner til 1,44 millioner kroner.

Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS og Arro Elektro AS / Arro Holding AS ble ilagt gebyrer på henholdsvis 2,88 og 1,87 millioner kroner.

Saken omhandler ulovlig anbudssamarbeid i lukkede minikonkurranser under rammeavtale om elektrikertjenester.