V2016-2 – AT Skog Invest AS – SB skog AS – konkurranseloven § 18 femte ledd  – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 18

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2016

Konkurransetilsynet har pålagt AT Skog SA meldeplikt for foretakets kjøp av 34 prosent av aksjene i SB Skog. Konkurransetilsynet har kommet til at det ikke kan utelukkes at minoritetservervet kan ha slike konkurransebegrensende virkninger som nevnt i konkurranseloven § 16 a, og har derfor vedtatt meldeplikt for ervervet.