V2016-7 – Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS – Lindum AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29, jf. § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.10.2016

Konkurransetilsynet fattet 18. oktober 2016 vedtak der Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS og Lindum AS ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid.

Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS og Lindum AS ble ilagt gebyrer på henholdsvis 2,6 og 3,9 millioner kroner.

Saken gjelder ulovlig samarbeid gjennom inngivelse av felles tilbud i en anbudskonkurranse.