V2017-19 – Eimskip Norway AS – Nor Lines AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.04.2017

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Eimskip Norway AS og Nor Lines AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedene for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til henholdsvis Nordvestkontinentet, Nordøstkontinentet og Vestlandet.