V2017-21 – El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS – ileggelse av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 29, jf. § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.09.2017

Konkurransetilsynet fattet 4. september 2017 vedtak der El Proffen AS/EP Contracting AS, Lysteknikk Elektroentreprenør AS, Elektro Nettverk Service AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS ble ilagt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven i form av ulovlig anbudssamarbeid.

Konkurransetilsynet har ilagt El Proffen AS/EP Contracting AS et gebyr på 2 500 000 kroner, Lysteknikk Elektroentreprenør AS et gebyr på 4 500 000 kroner, Elektro Nettverk Service AS et gebyr på 4 500 000 kroner, Arkel Asker og Bærum AS et gebyr på 3 290 000 kroner, Hoel Elektro AS et gebyr på 1 290 000 kroner og Røa Elektriske AS et gebyr på 2 450 000 kroner.

Saken gjelder ulovlig samarbeid mellom konkurrenter i forbindelse med en anbudskonkurranse utlyst av Undervisningsbygg Oslo KF våren 2014 for vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i skolebygg.