V2018-22 – Sector Alarm AS / Sector Alarm Group AS – Nokas AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 (3) og (5)

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 18 (3) og (5)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.08.2018

Konkurransetilsynet har pålagt Sector Alarm AS meldeplikt for selskapets erverv av Nokas AS sin alarmvirksomhet rettet mot SMB- og privatpersoner. Tilsynet finner at det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes av foretakssammenslutningen og har i medhold av konkurranseloven § 18 tredje ledd besluttet å pålegge meldeplikt for ervervet.

Konkurransetilsynet har også pålagt meldeplikt for Sector Alarm Group AS sitt erverv av 49,99 prosent av aksjene i Nokas AS i medhold av konkurranselovens § 18 femte ledd.