Vedtak V2021-7 – Altia Plc. – Arcus ASA – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.2021

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Altia Plc. og Arcus ASA på vilkår.
Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedene for salg av akevitt, vodka og brennevinsetterligninger under 22 prosent til Vinmonopolet. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer at partene må selge merkevarene Dworek Vodka, Akevitt Spesial, Skåne Akvavit og Kalinka S.P.R.T. Partene må videre tilby tjenester knyttet til produksjon, distribusjon og innkjøp i en overgangsperiode. Foretakssammenslutningen kan ikke gjennomføres før det er inngått bindende avtale om salg av merkevarene til egnet kjøper.