V2006-17 – Vakt Service AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2006

Vakt Service AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med ervervet av vektervirksomheten til Siemens AS.