V2005-25 – Validus AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 18 - overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.2005

Validus AS ilegges et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i forbindelse med ervervet av 34 prosent av aksjene i Alternativ Mat AS og avtalene som ble inngått i forbindelse med ervervet.