V1999-81 – Varme & Bad kjeden

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.11.1999

Stavanger Rørhandel og Bergens Rørhandel (SR/BR) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid på egne vegne og for medlemmene av Varme & Bad-kjeden. Konkurransetilsynet uttalte at konkurransen er begrenset i VVS-markedet. Grossistleddet er preget av høy konsentrasjon og SSBs byggevareindeks har vist at prisstigningen på VVS-materiell har vært nær dobbelt så høy som prisstigningen på andre byggevarer på 90-tallet. Sterkere bindinger mellom grossister og detaljister kan generelt gjøre etablering enda vanskeligere i dette markedet og dermed svekke konkurransen ytterligere. Varme & Bad-kjedens markedsandeler var imidlertid så små at samarbeidet ville ha liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt.