Vedtak 2020-26 – Circle K Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.2020

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om avhjelpende tiltak, etter at Circle K Norge AS og YX Norge AS forpliktet seg til å avslutte praksisen med publisering av veiledende listepriser for drivstoff på sine nettsider.

Konkurransetilsynet mistenkte at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser. Mistanken gikk ut på at publisering av veiledende listepriser la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft. En slik atferd kan være i strid med forbudet om ulovlig samarbeid mellom konkurrenter.

Circle K og YX er ikke enige i Konkurransetilsynets bekymring, men valgte likevel å fremsette forslag til avhjelpende tiltak og avsluttet praksisen før tiltakene ble gjort bindende gjennom tilsynets vedtak. De kan heller ikke publisere noe annet som vil gi konkurrenter tilsvarende informasjon som publisering av veiledende listepriser. Tiltakene har en varighet på fem år.