V2016-5 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Torghatten ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.07.2016

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Torghatten ASA.  

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband i Norge.