V2017-20 – Instalco Sverige AB – konkurranseloven § 29 jf § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 29 jf § 19

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.05.2017

Konkurransetilsynet har besluttet å ilegge Instalco Sverige AB et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med ervervelse av kontroll i Vito Tekniske Entreprenør AS, Vito Vestfold AS, og Vito Oslo AS i en felles transaksjon 8. september 2016.

 

Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.