V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS/BankID Norge AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 16 jf. § 20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.04.2018

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS på vilkår. 

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i markedet for betalingsløsninger i Norge. For å imøtekomme Konkurransetilsynets bekymringer fremsatte partene tilbud om avhjelpende tiltak. Tiltakene innebærer en forpliktelse til å gi konkurrerende betalingsløsninger tilgang til BankID og BankAxept på ikke-diskriminerende vilkår. Vedtaket gjelder i 3 år, med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden.